Fundacja TVN od początku swojej działalności wspiera chore dzieci i osoby dorosłe dofinansowując zakup leków i środków medycznych w aptekach i w sklepach medycznych. 

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu leków / środków medycznych, należy złożyć następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy wypełniony przez pełnoletnią osobę zgłaszającą się z prośbą o wsparcie, 

2. kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu, jeśli podopieczny był pacjentem oddziału szpitalnego),

3. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i koszty miesięcznego leczenia (faktura z apteki może być potwierdzeniem kosztów leczenia tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez lekarza podpisem i pieczątką),

4. oświadczenie apteki (w treści formularza zgłoszeniowego / w przypadku dofinansowania leków),

5. oświadczenia sklepu medycznego (w treści formularza zgłoszeniowego / w przypadku dofinansowania środków medycznych),

6. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,

7. dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodu wszystkich osób w gospodarstwie domowym: zaświadczenia o zarobkach z miejsca pracy (lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej i pobieranym zasiłku); zaświadczenie o wysokości pobieranej renty, emerytury, alimentach; zaświadczenie z OPS potwierdzające wysokość pobranych za ostatni miesiąc zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i opiekuńczych; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – kserokopia PIT za ostatni rok; w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,

8. aktualna Karta Informacyjna z Ośrodka Pomocy Społecznej (opinia o sytuacji materialno-bytowej rodziny z uwzględnieniem dochodów ze wszystkich źródeł),

9. uzupełnione i podpisane pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu osoby składającej wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej (w treści formularza zgłoszeniowego).

Fundacja TVN

Zapisz się do newslettera:

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z działaniami Fundacji TVN.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację TVN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 w celu otrzymywania newslettera.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.