Fundacja TVN wspiera zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego. Sprzęt może być kupiony tylko w specjalistycznym sklepie rehabilitacyjnym lub medycznym. 

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego, należy złożyć następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy wypełniony przez pełnoletnią osobę zgłaszającą się z prośbą o wsparcie,

2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i/lub kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu, jeśli podopieczny był pacjentem oddziału szpitalnego),

3. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,

4. faktura pro forma wystawiona na osobę ubiegającą się o dofinansowanie,

5. dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodu wszystkich osób w gospodarstwie domowym: zaświadczenia o zarobkach z miejsca pracy (lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej i pobieranym zasiłku); zaświadczenie o wysokości pobieranej renty, emerytury, alimentach; zaświadczenie z OPS potwierdzające wysokość pobranych za ostatni miesiąc zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i opiekuńczych; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – kserokopia PIT za ostatni rok; w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,

6. Karta Informacyjna z Ośrodka Pomocy Społecznej (opinia o sytuacji materialno-bytowej rodziny z uwzględnieniem dochodów ze wszystkich źródeł),

7. uzupełnione i podpisane pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu osoby składającej wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej (w treści formularza zgłoszeniowego). 

Fundacja TVN

Zapisz się do newslettera:

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z działaniami Fundacji TVN.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację TVN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 w celu otrzymywania newslettera.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.