1
-
  • Fundacja TVN „nie jesteś sam” przekazała 140 tys. na zakup sprzętu medycznego i doposażenie Kliniki Neurologii i Epileptologii w Centrum Zdrowia Dziecka

    Nasi podopieczni

    Fundacja TVN „nie jesteś sam” przekazała 140 tys. na zakup sprzętu medycznego i doposażenie Kliniki Neurologii i Epileptologii w Centrum Zdrowia Dziecka

    Fundacja TVN „nie jesteś sam” przekazała 140 tysięcy złotych na doposażenie Kliniki Neurologii i Epileptologii, środki te zostały przeznaczone na zakup m.in.: kardiomonitorów, pulskosymetrow, pomp infuzyjnych, pomp strzykawkowych, skanera do naczyń krwionośnych, łóżka do gabinetu zabiegowego, wózków i wirówki do odwirowywania krwi. - Jesteśmy ogromnie wdzięczni Fundacji TVN „nie jesteś…

Artykuły

Fundacja TVN „nie jesteś sam” przekazała 140 tys. na zakup sprzętu medycznego i doposażenie Kliniki Neurologii i Epileptologii w Centrum Zdrowia Dziecka

Fundacja TVN „nie jesteś sam” przekazała 140 tysięcy złotych na doposażenie Kliniki Neurologii i Epileptologii, środki te zostały przeznaczone na zakup m.in.: kardiomonitorów, pulskosymetrow, pomp infuzyjnych, pomp strzykawkowych, skanera do naczyń krwionośnych, łóżka do gabinetu zabiegowego, wózków i wirówki do odwirowywania krwi. - Jesteśmy ogromnie wdzięczni Fundacji TVN „nie jesteś sam” za wsparcie naszej Kliniki. Zakupiony sprzęt pozwoli nam na bardziej precyzyjną diagnostykę, mamy również nadzieję, że wpłynie na zwiększenie komfortu naszych małych pacjentów podczas badań - powiedziała Katarzyna Kotulska, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii IPCZD Fundacja TVN przez lata przeprowadziła remonty prawie wszystkich klinik w budynku głównym Centrum Zdrowia Dziecka oraz wybudowała Klinikę Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych. W tym roku Fundacja przekazała 100 tys. zł dla IPCZD na działania ochronne związane z epidemią koronawirusa. Od lat kupuje także najnowocześniejszy potrzebny szpitalowi sprzęt medyczny. Dotychczas Fundacja TVN przekazała na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka około 50 000 000 PLN. Klinika Neurologii i Epileptologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” od ponad 40 lat diagnozuje i leczy dzieci z całego kraju z różnymi chorobami układu nerwowego, w tym chorobami mózgu i rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu mięśniowego. Klinika jako pierwsza w Polsce rozpaczała leczenie Rdzeniowego Zaniku Mięśni Typu I- lekiem, który nie był jeszcze dostępny w Europie. Szczególnym zainteresowaniem Kliniki Neurologii i Epileptologii są m. in.: stwardnienie guzowate, padaczki wczesnodziecięce, padaczki lekooporne, choroby narwowo-mieśniowe, choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego.

Artykuły
-